Vermogensrendementsheffing

Wat is de vermogensrendementsheffing?

Als je geld op een spaarrekening hebt staan, of als je misschien een tweede huis hebt, dan moet je daar belasting over betalen. Het uitgangspunt is dat dit vermogen rendement oplevert, dus dat je eraan verdient. Dat kan bijvoorbeeld door rente te krijgen over je spaargeld of doordat de koersen van je aandelen stijgen. Over dit rendement moet je belasting betalen: de vermogensrendementsheffing.

Waar betaal je de vermogensrendementsheffing over?

De vermogensrendementsheffing betaal je over je vermogen, na aftrek van een belastingvrij bedrag. Wat onder ‘vermogen’ valt, is echter niet zonder meer duidelijk. De belastingdienst verstaat er in ieder geval je tegoeden op betaal- en spaarrekeningen, aandelen en andere beleggingen en tweede woningen onder. Spullen zoals je kleding, meubels en je auto vallen er niet onder. Als je schulden hebt, zoals een lening voor een auto, dan mag je deze van je bezittingen aftrekken. Als je een hypotheek hebt waarvan je de rente niet mag aftrekken, dan mag je deze ook als schuld meetellen.

Je hoeft niet over je totale vermogen belasting te betalen. Als het verschil tussen je bezittingen en schulden niet hoger is dan het heffingsvrije vermogen, dan hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen. Is je vermogen groter, dan mag je het heffingsvrije vermogen eerst aftrekken.

De hoogte van het heffingsvrije vermogen kan jaarlijks aangepast worden. In de jaren 2012 tot en met 2014 bleef het echter steeds gelijk en was het gelijk aan 21.139 euro per persoon. In 2015 is het heffingsvrije vermogen wel aangepast: het is gestegen naar 21.330 euro per persoon.

Een voorbeeld

Stel dat je 10.000 euro op je spaarrekening hebt staan. Je bezit geen huis en je hebt geen schulden. Je vermogen is met 10.000 euro lager dan het heffingsvrije vermogen en dus hoef je er geen belasting over te betalen.

Stel nu dat je naast je spaarrekening met 10.000 euro ook een vakantiehuisje op Texel hebt, met een waarde van 100.000 euro. Je hebt er een hypotheek van 50.000 euro op en je woont niet in dit huis. Je hypotheekrente kun je dan ook niet aftrekken. Dan tel je 100.000 euro op bij je vermogen en trek je de schuld van 50.000 euro eraf. Je hebt dan een vermogen van 10.000+100.000-50.000=60.000 euro. Na aftrek van het heffingsvrije vermogen van 21.330 euro blijft er een vermogen van 38.670 euro over waar je vermogensrendementsheffing over moet betalen.

Hoeveel moet je betalen?

Hoeveel je moet betalen is niet afhankelijk van wat je werkelijk verdient met je vermogen. Er wordt een rendement van 4% verondersteld. Ook als je alleen een spaarrekening hebt waar je 2% rente op krijgt, moet je toch van 4% uitgaan. Over dit fictieve rendement van 4% betaal je 30% belasting. In de praktijk komt het er dus op neer dat je 4%x30%=1,2% vermogensrendementsheffing betaalt over je vermogen, voor zover het boven de heffingsvrije grens valt.

Vervolg voorbeeld

In bovenstaand voorbeeld was het vermogen waarover belasting betaald moest worden, gelijk aan 38.670 euro. Het te betalen bedrag is dan gelijk aan 1,2% x 38.670 euro = 464 euro.

Wil je nog meer weten,kijk dan op de website van de belastingdienst.