UPO: het Uniform Pensioen Overzicht

Wat is een UPO?

Als je pensioen opbouwt of hebt opgebouwd, dan ontvang je jaarlijks een UPO. Die afkorting staat voor Uniform Pensioen Overzicht. In dit overzicht staat weergegeven hoe de stand van zaken rond je pensioen is aan het einde van het afgelopen jaar.

Wat staat er in het UPO?

Pensionering

Het UPO geeft je informatie over wat je krijgt als je met pensioen gaat. Omdat nu natuurlijk nog niet zeker is wat er in de toekomst gaat gebeuren, zijn de genoemde bedragen indicaties van wat je zou kunnen krijgen. Als je bijvoorbeeld meer gaat verdienen of minder gaat werken, dan heeft dat invloed op de hoogte van je pensioen.

Overlijden

Als je overlijdt, wil je dat je partner en kinderen goed verzorgd achterblijven. In de meeste pensioenregelingen is daar rekening mee gehouden. In het UPO staat precies wat je partner en kinderen kunnen verwachten als jij overlijdt.

Arbeidsongeschiktheid

Als je door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken, of niet meer zoveel als je deed, dan kan het zijn dat je pensioenregeling voorziet in een aanvulling op je arbeidsongeschiktheidsuitkering. Als dit zo is, dan staat in het UPO op welk bedrag je kunt rekenen.

Waardevastheid van het pensioen

Een euro nu is meer waard dan een euro over dertig jaar. Als je nu bijvoorbeeld twee euro voor een brood betaalt, dan is dat over dertig jaar misschien wel 3,50 euro.  Als je pensioen niet zou meestijgen met deze inflatie, zou je steeds minder kunnen kopen. In het UPO wordt aangegeven of je opgebouwde pensioen de laatste jaren is verhoogd en met welk percentage dat is gebeurd. Pensioenfondsen geven geen garantie dat je pensioen toe zal nemen met de inflatie. Als het niet zo goed gaat met het fonds, kunnen ze dat niet betalen en krijg je deze indexatie niet.

Je gegevens

Hoeveel pensioen je opbouwt, hangt onder andere af van de hoogte van je salaris en van de franchise. Deze gegevens staan dan ook in het UPO. Ook het opbouwpercentage wordt genoemd, als je bijvoorbeeld een middelloonregeling hebt.

Factor A

Als je naast het pensioen via je werkgever extra pensioen op wilt bouwen, bijvoorbeeld via banksparen, dan is het mogelijk dat je de inleg voor dat pensioen van je inkomen kunt aftrekken voor de inkomstenbelasting. Of dat mogelijk is, kun je uitrekenen op de website van de belastingdienst. Hiervoor heb je de Factor A nodig. Deze staat op je UPO vermeld.

Meer toelichting op het UPO

Onderaan je UPO vind je een hoofdstuk met een toelichting op de inhoud. Het is zeker de moeite waard om dit te lezen. Er staat veel uitleg over wat voor pensioenregeling je hebt, wat er gebeurt als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt en nog veel meer.

En als je meerdere pensioenregelingen hebt?

Als je van baan verandert, verander je vaak ook van pensioenregeling. Het kan dan gebeuren dat je voor elke regeling een aparte UPO krijgt, zeker als je regelingen bij verschillende pensioenfondsen of verzekeraars zijn ondergebracht. Als je een compleet overzicht van al je pensioenen wilt, kun je kijken op www. mijnpensioenoverzicht.nl. Daar kun je inloggen met je DigiD. Je vindt er een totaaloverzicht van al je pensioenen en ook gegevens over hoeveel AOW je zult ontvangen.