Te veel variabele rente betaald? Vraag compensatie!

Wie in het verleden een doorlopend krediet had met een variabele rente, heeft misschien te veel rente betaald. Banken pasten de variabele rente onvoldoende aan aan de bewegingen van de marktrente. Een uitspraak van het Kifid (Klachten Instituut Financiële Dienstverlening) heeft ertoe geleid dat banken een voor een met een regeling voor compensatie komen. Zo ook ABN AMRO. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond. Dan zou je denken dat de regeling voldoende rekening houdt met het belang van de consument. Dat bleek niet het geval.

Compensatie over te korte periode

De Stichting Geldbelangen, een organisatie die de collectieve belangen van consumenten, ZZP’ers en kleine MKB’ers behartigt ten opzichte van de financiële sector, kwam meteen in opstand tegen de regeling van ABN AMRO. Het eerste punt waar de stichting over viel, was het feit dat alleen de te veel betaalde rente vanaf 2008 werd vergoed. Volgens Geldbelangen moet dit echt vanaf 2001 gebeuren, zoals bijvoorbeeld de Rabobank ook doet. Inmiddels heeft ABN AMRO de regeling uitgebreid met die eerdere jaren.

Rente-op-rente

Maar de Stichting Geldbelangen is nog niet tevreden. ABN AMRO wil namelijk alleen de te veel betaalde rente vergoeden en niet de rente over de rente. Doordat klanten te veel betaalden, zijn ze de rente over dat te veel betaalde bedrag misgelopen en voor dat verlies zouden ze ook compensatie moeten krijgen. Daarnaast wil de bank ook dat de gecompenseerde klanten een finale kwijting tekenen, wat inhoudt dat ze later nooit meer kunnen klagen over de compensatie.

Stichting Geldbelangen laat een rekenvoorbeeld zien. Een klant zou volgens de eerste regeling van ABN AMRO € 300 terugkrijgen. Doordat nu verder terug gekeken wordt, gaat dit bedrag omhoog naar € 9.500. Als ook de rente-op-rente vergoed wordt, stijgt het bedrag nog verder naar € 18.500. Het gaat dus om grote bedragen terwijl het oorspronkelijke voorstel niet zo veel voorstelde.

Nu is mijn eerste vraag: hoe komt Geldbelangen van € 300 naar € 9.500? Dit is nogal een verschil. Betreft het hier een klant die vlak na 2008 zijn lening heeft afgelost? Of lag de rente voor 2008 verder van de marktrente af dan na die tijd? Voordat ik zo’n voorbeeld serieus neem, zou ik toch wat meer achtergrondinformatie willen hebben.

Laat het er niet bij zitten!

De Stichting Geldbelangen doet overigens geen moeite om zich als serieuze gesprekspartner voor de banken te presenteren. Op de eigen website gooien ze met termen als ‘waardeloze regeling’ en ‘flutregeling’. Niet echt de manier om een goed gesprek te beginnen, lijkt me. Maar goed, heb jij in het verleden een product met een variabele rente gehad, of heb je dat nog steeds, dan kan het geen kwaad om eens rond te gaan kijken om te zien of jij ook voor compensatie in aanmerking komt. Dat kun je doen door je bij je eigen bank aan te melden. Ben je er nog steeds klant, dan gaat dat zelfs vanzelf.