Spaarhypotheek

Wat is een spaarhypotheek?

Bij een spaarhypotheek spaar je de aflossing van de lening eerst bij elkaar op een geblokkeerde rekening, waarna je de hypotheek in een keer aflost. Je betaalt maandelijks een vast bedrag. Dit bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit inleg voor de spaarrekening. Op deze rekening krijg je dezelfde rente als de rente die je betaalt voor de lening. Over het opgebouwde potje hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen, als je aan de voorwaarden van een Kapitaalverzekering Eigen Woning voldoet.

Omdat de inleg op een spaarrekening komt te staan en niet gebruikt wordt voor aflossing, blijft de hoogte van de schuld tijdens de hele looptijd gelijk. Tijdens de gehele rentevaste periode blijft het maandelijks te betalen bedrag dan ook gelijk. Pas na die periode, als je een nieuw rentetarief van je bank hebt gekregen, verandert het bedrag. Ook als je tussentijds besluit extra geld op de rekening te storten, wijzigt het maandbedrag.

Deze hypotheek is lange tijd populair geweest omdat het een vrij risicoloze hypotheek is: in tegenstelling tot bij een beleggingshypotheek weet je zeker dat je aan het einde van de looptijd voldoende gespaard hebt om de hypotheek af te lossen. Daar komt bij dat je, doordat je niet tussentijds aflost, maximaal van de hypotheekrenteaftrek profiteert.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

Het spaardeel van de spaarhypotheek wordt de Kapitaalverzekering Eigen Woning genoemd. Je spaarpotje moet aan een aantal voorwaarden voldoen om als KEW aangemerkt te worden. Voldoet je kapitaalverzekering hier niet aan, dan valt het tegoed voor de belasting in box 3 en moet je er wel vermogensrendementsheffing over betalen.

De voorwaarden zijn onder andere dat je moet wonen in de woning waar de spaarverzekering voor is afgesloten. Ook moet je elk jaar premies betalen en mag de hoogste jaarpremie niet meer bedragen dan 10 maal de laagste jaarpremie. Je kunt dus niet zomaar eenmalig een groot bedrag storten om je maandlasten te verlagen. Op de website van de belastingdienst vind je de exacte voorwaarden.

De spaarhypotheek en de belastingdienst

Met ingang van 1 januari 2013 zijn de regels voor de hypotheekrenteaftrek strenger geworden. Daardoor is het niet meer mogelijk een hypotheek met een kapitaalverzekering eigen woning af te sluiten. Dat betekende het einde van de spaarhypotheek. Heb je er nog zo’n spaarhypotheek, dan kun je die behouden. Een nieuwe afsluiten gaat niet meer.

Als je nog in het bezit bent van een spaarhypotheek, dan kun je de rente aftrekken. Omdat je gedurende de hele looptijd rente betaalt over de volledige lening, kun je veel aftrekken. Je moet echter wel in je achterhoofd houden dat je het bedrag dat je terugkrijgt, eerst zelf hebt betaald. Geen rente betalen is goedkoper dan een deel van de rente terugkrijgen.