Soorten pensioenregelingen

Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

Als je bij een werkgever werkt, is een pensioenregeling bijna altijd onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Verander je af en toe van baan, dan zie je dat de regeling er steeds weer anders uitziet. Het lijkt of elke werkgever zijn eigen pensioenregeling heeft. In werkelijkheid is de variatie niet zo groot als het lijkt. Bijna alle pensioenregelingen zijn onder te brengen in één van de volgende categorieën:

  • de premieovereenkomst
  • de uitkeringsovereenkomst
  • de kapitaalovereenkomst

Het lijkt dus wel of er veel verschillende pensioenregelingen zijn, maar eigenlijk zijn er maar drie duidelijk verschillende varianten. Binnen een variant zijn wel weer verschillende uitwerkingen mogelijk.

De premieovereenkomst

Wat is een premieovereenkomst?

Als jouw pensioenregeling een premieovereenkomst is, dan heeft je werkgever met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar afgesproken hoeveel premie er betaald wordt. Deze premie wordt in een potje gestopt. De inhoud van dit potje wordt belegd. Als je met pensioen gaat, is het bedrag gegroeid tot een kapitaal waarmee je pensioenuitkeringen kunt kopen.

Omdat alleen vaststaat hoeveel premie jij en je werkgever betalen en de beleggingsopbrengsten onzeker zijn, weet je niet hoe groot je kapitaal zal worden. Ook weet je niet van tevoren hoe groot de pensioenuitkeringen zullen zijn die je op de datum van je pensionering kunt kopen. Het risico, ofwel de onzekerheid over de hoogte van de uitkering, ligt bij deze overeenkomst volledig bij jou.

Soms heb je wel invloed op de manier waarop belegd wordt. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor risicovolle beleggingen, in de hoop dat je een hoog rendement haalt, of juist voorzichtigere beleggingen.

Welke regelingen vallen in deze categorie?

De enige regeling die in de categorie van de premieovereenkomst valt, is de beschikbare premieregeling. Zoals de naam al aangeeft, is er in deze regeling een premie beschikbaar die gebruikt wordt om een pensioenkapitaal bij elkaar te sparen.

De uitkeringsovereenkomst

Wat is een uitkeringsovereenkomst?

Bij een uitkeringsovereenkomst staat van tevoren vast hoeveel je later krijgt uitgekeerd. Je betaalt daar premie voor en het pensioenfonds moet zorgen dat er uiteindelijk voldoende geld is om jouw uitkeringen te kunnen betalen. Het risico ligt nu dus bij het pensioenfonds.

Welke regelingen vallen in deze categorie?

Twee voorbeelden van uitkeringsovereenkomsten zijn de eindloonregeling en de middelloonregeling. Bij deze regelingen bouw je elk jaar een bedrag aan pensioen op. Bij de eindloonregeling neemt het bedrag niet alleen toe door de jaarlijkse opbouw, maar stijgt het al opgebouwde deel ook mee als je salaris stijgt. Bij de middelloonregeling staat het opgebouwde bedrag vast en groeit het alleen met de jaarlijkse opbouw.

De kapitaalovereenkomst

De kapitaalovereenkomst is een weinig voorkomende pensioenregeling. Het zou gezien kunnen worden als een soort tussenvorm tussen de premieovereenkomst en de uitkeringsovereenkomst. Bij deze vorm staat namelijk vast hoeveel kapitaal beschikbaar is op de pensioendatum. Van dat kapitaal worden pensioenuitkeringen gekocht. Hoe hoog die zullen zijn, staat niet vast. Dat wordt bepaald op het moment dat de tijd gekomen is dat je met pensioen gaat.

Combinaties

Het is mogelijk een combinatie van verschillende regelingen te hebben. Sommige werkgevers bieden bijvoorbeeld een middelloonregeling aan tot een bepaald salaris. Over het deel boven dat salaris kun je dan via een beschikbarepremieregeling pensioen opbouwen.