Solvency II: nieuwe Europese regelgeving

Solvency II is niet iets waar je als consument veel mee te maken denkt te hebben. Toch heeft het wel degelijk invloed, ook voor jou. Solvency II geeft namelijk regels waar verzekeraars en pensioenfondsen zich aan moeten houden. Grote kans dat jij klant bent bij een of meer van die verzekeraars en pensioenfondsen. Daarom volgt hier een heel kort overzicht van wat Solvency II inhoudt.

Wat is Solvency II?

Solvency II is ontstaan uit de wens om de polishouders, verzekerden en begunstigden van verzekeringen beter te beschermen. Daarnaast is het de bedoeling dat de markt voor verzekeringen en pensioenen beter gaat werken en stabieler wordt doordat de markt transparanter wordt. Solvency II bestaat uit een reeks voorwaarden waaraan verzekeraars en pensioenfondsen in heel Europa moeten voldoen. Deze regels zijn verdeeld over drie pijlers.

De drie pijlers van Solvency II

Pijler 1: kapitaalvereisten

Verzekeraars en pensioenfondsen moeten een bepaalde hoeveelheid geld achter de hand hebben om in onvoorziene omstandigheden voldoende te hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. Solvency II bepaalt hoe vastgesteld moet worden hoeveel geld de maatschappijen aan moeten houden. Het kan zijn dat dat meer is dan eerder het geval was. Dat kun je merken doordat premies hoger worden. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Wat wel het geval is, en daar merk jij niet direct heel veel van, is dat de kans dat het bedrijf failliet gaat, kleiner wordt.

Pijler 2: risicomanagement

Onder pijler 2 vallen de vereisten die betrekking hebben op het risicomanagement van de organisatie. Zo moeten verzekeraars bijvoorbeeld een inschatting maken van het risico dat ze lopen op basis van de polissen die ze hebben afgesloten. Zo worden de bedrijven gedwongen een goed inzicht te hebben in wat ze nu eigenlijk hebben beloofd aan hun klanten.

Een verzekeraar kan bijvoorbeeld jou beloven dat je vanaf je pensioenleeftijd maandelijks een bepaald bedrag gaat krijgen. Als ze echter het percentage mensen dat de pensioenleeftijd niet haalt, veel te hoog inschatten, zullen ze te weinig geld in kas hebben. Van dit soort risico’s moeten ze zich goed bewust zijn en bedrijven moeten er aan werken de risicio’s acceptabel te houden.

Pijler 3: transparantie

Het idee is dat bedrijven beter presteren en vooral ook beter voor hun klanten zijn als hun activiteiten transparant zijn. Jij als klant, maar vooral beleggers en toezichthouders, moeten inzicht hebben in de cijfers van het bedrijf. Zo wordt voorkomen dat er gesjoemeld wordt. De regels die hier voor moeten zorgen, zijn opgenomen in pijler 3.

Vanaf wanneer geldt Solvency II?

Solvency II is vele malen uitgesteld. Vanaf 1 januari 2016 is het echter zo ver: Solvency II geldt nu echt!