Solvabiliteitsratio

Van Dale definieert ‘solvabiliteit’ als ‘het solvabel zijn’. Met die uitleg schiet je nog niet veel op. Wat betekent solvabel zijn? Als je solvabel bent, betekent dat dat je in staat bent aan je verplichtingen te voldoen. Je kunt je rekeningen betalen, zeg maar. Bedrijven zijn solvabel als ze voldoende eigen vermogen hebben om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Om te bepalen of een bedrijf solvabel is, wordt de solvabiliteitsratio berekend.

Twee solvabiliteitsratios

Solvabiliteitsratio 1

Er zijn twee gebruikelijke manieren om de solvabiliteit te berekenen. De eerste methode gaat uit van de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Uitgangspunt is dat het eigen vermogen minimaal 25% tot 40% van het totale vermogen moet uitmaken. Het eigen vermogen is gelijk aan het totaal van de activa minus de schulden. De activa zijn de bezittingen van de onderneming.

solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen = (bezittingen – schulden) / totaal vermogen

Het idee hierachter is dat de activa van het bedrijf meer waard zijn dan de schulden van het bedrijf. Bovendien zijn deze activa zoveel meer waard dat ze ook nog voldoende zijn om de schulden mee af te betalen als de activa in waarde dalen.

Solvabiliteitsratio 2

De tweede berekeningsmethode is als volgt:

solvabiliteitsratio = totale activa / vreemd vermogen

Als deze ratio kleiner is dan 1, dan weet je dat de waarde van je bezittingen lager is dan de hoogte van je schulden. Je bent dan niet solvabel. Is de waarde groter dan 1, dan zit je nog niet gegarandeerd goed. Als je plotseling je spullen moet verkopen, leveren ze vaak minder op dan wanneer je de tijd hebt om een goede deal te sluiten. Hoe hoger deze ratio dus is, hoe beter.

Meer weten? Kijk dan ook eens op https://www.graydon.nl/blog/hoe-bereken-en-verbeter-ik-de-solvabiliteitsratio