“Geld maakt niet gelukkig, maar men lijdt ietwat behaaglijker.”

 

Marc Callewaert – Vlaams criticus en schrijver (1927- )