PPI – Premie Pensioen Instelling

Wat is een PPI?

PPI staat voor Premie Pensioen Instelling. Dit is een instelling waar je werkgever zijn pensioenregeling kan onderbrengen. Dit kan echter alleen als het een beschikbare premieregeling betreft. Bovendien mag een PPI alleen pensioen opbouwen, niet uitkeren. Van het opgebouwde kapitaal moet een pensioen aangekocht worden bij een pensioenverzekeraar.

Omdat bij een beschikbare premieregeling je pensioen afhangt van de beleggingsopbrengsten en PPI’s bovendien geen garanties mogen geven, zijn alle risico’s voor de pensioen opbouwende werknemer. Als de beurzen het slecht doen, bouw je niet zoveel pensioen op. Heb je het geluk dat de aandelen een flinke stijging doormaken vlak voor je pensioendatum, dan krijg je meer.

Jij als deelnemer merkt er niet zoveel van of je beschikbare premieregeling ondergebracht is bij een verzekeraar of bij een PPI. Je legt premie in, waarna de verzeraar of de PPI er wat afhaalt om de kosten te dekken. De rest wordt belegd en op je pensioendatum gebruikt om een pensioen van te kopen. Ook kan het zijn dat je volledige premie wordt belegd en dat je werkgever de kosten apart betaalt.

PPI’s lopen zoals gezegd geen risico. Ze mogen je geen minimaal opgebouwd bedrag garanderen. Ook in de uitkeringsfase lopen ze geen risiso, omdat ze niet mogen uitkeren. Verzekeren mogen PPI’s niet. Als je een nabestaandenpensioen mee wilt verzekeren, of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, dan zal dit bij een verzekeraar ondergebracht moeten worden.

Waarom een PPI?

Je kunt zelf niet kiezen om je pensioen bij een premiepensioeninstelling onder te brengen. Daar kiest je werkgever voor. Hij kan dat doen omdat de kosten relatief laag zijn. Door de aard van de pensioenregelingen hoeft een PPI hoeft geen rekening te houden met inflatiecorrecties en dekkingsgraden. Ook premiestijgingen zijn niet nodig. Bij de start van het contract wordt een premie afgesproken, waarna voor de rest van de contractsduur duidelijk is hoeveel er betaald moet worden. Meestal zal de premie een percentage van je inkomen na aftrek van een franchise zijn. Dit percentage kan wel stijgen met je leeftijd.

Een PPI mag dan wel geen nabestaandenpensioen meeverzekeren, maar dat wil niet zeggen dat je werkgever daarvoor zelf iets anders moet regelen. Vaak kan de PPI het wel aanbieden. Zij besteden de uitvoering daarvan dan uit aan een verzekeraar. PPI’s maken vaak deel uit van een grotere organisatie die wel verzekeringen aanbiedt, zoals Nationale Nederlanden of Aegon.