Pensioengevend salaris en pensioengrondslag

Wat is een pensioengrondslag en een pensioengevend salaris?

In het kader van je pensioen kom je de termen pensioengrondslag en pensioengevend salaris tegen. Wat is nu eigenlijk het verschil? Want precies hetzelfde is het niet, dat is wel duidelijk. Welnu, het verschil zit hem in de franchise.

Je pensioengevend salaris bestaat uit je totale jaarlijkse bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eventuele overige toeslagen. Dit is het salaris dat als basis dient voor de berekening van de pensioenopbouw. Welke bestanddelen van je salaris precies meegeteld worden, wordt door je werkgever bepaald. Zo telt bijvoorbeeld je dertiende maand bij sommige regelingen wel mee en bij andere niet.

Van je pensioengevend salaris wordt de franchise afgetrokken. Wat overblijft is de pensioengrondslag. Dit is het bedrag waar je daadwerkelijk pensioen over opbouwt. In formulevorm:

pensioengrondslag = pensioengevend salaris – franchise

Over de franchise bouw je dus geen pensioen op. Dit is zo geregeld omdat je naast het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt, later ook AOW krijgt. Het pensioen dat je bij je werkgever opbouwt, heet het aanvullende pensioen. Het is een aanvulling op de AOW. De totale hoogte van deze twee samen zou genoeg moeten zijn om later te kunnen blijven leven zoals je nu doet. De franchise corrigeert de aanvullende pensioenopbouw voor de AOW.

Een voorbeeld

Ga uit van de volgende gegevens:

  • Je bruto maandsalaris is 3.000 euro.
  • Je krijgt 8% vakantiegeld.
  • Je ontvangt een 13e maand en deze telt mee voor je pensioenopbouw.
  • De franchise is 12.642 euro.

Je pensioengevend salaris is dan:

3.000 euro x 13 maanden x 108% = 42.120 euro

 

Je pensioengrondslag is dan:

42.120 euro – 12.642 euro = 29.478 euro