Pensioengat

Wat is een pensioengat?

In het algemeen kun je zeggen dat het pensioen in Nederland goed geregeld is. Als je langdurig bij dezelfde werkgever werkt en die werkgever heeft een pensioenregeling, dan mag je ervan uitgaan dat je na je pensionering voldoende geld krijgt om je leven voort te kunnen zetten zoals je gewend was. Uitgangspunt bij veel regelingen is dat je ongeveer 70% van je laatstverdiende salaris als pensioen krijgt. Dit hoeft geen 100% te zijn, omdat je minder belasting betaalt als je eenmaal de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Nu geldt voor veel mensen dat zij die 70% niet halen, hun pensioen komt lager tot veel lager uit. Het verschil tussen de 70% van het laatstverdiende salaris en het werkelijke pensioen wordt het pensioengat genoemd.

Hoe kom je aan een pensioengat?

Te kort werken

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van een pensioengat. De meeste pensioenregelingen gaan ervan uit dat je minimaal bijvoorbeeld 35 jaar lang pensioen opbouwt. Begin je dus niet jong genoeg met werken of werk je tussendoor een tijdje niet, dan bouw je niet voldoende op. Ook als je eerder wilt stoppen met werken, komt je pensioenopbouw lager uit.

Van baan veranderen

Ook als je van werkgever verandert, kan dit voor een pensioengat zorgen. Je hebt wel, onder voorwaarden, recht op overdracht van je pensioen dat je via je oude werkgever hebt opgebouwd naar het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar van je nieuwe werkgever. Dit is echter niet altijd gunstig. Vraag wel altijd een vrijblijvende offerte aan en laat hier naar kijken door iemand die er verstand van heeft.

Scheiden

Een derde belangrijke oorzaak voor een pensioengat is een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap. Als je gaat scheiden, heeft je ex recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Jij hebt andersom ook recht op de helft van het pensioen dat je ex tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Dit wordt verevening van pensioenrechten genoemd. Heeft je ex niet gewerkt, of veel minder pensioen opgebouwd dan jij, dan ga je er hierdoor flink op achteruit.

Je kunt deze verevening overigens voorkomen door in je huwelijkse voorwaarden op te nemen dat je ervan afziet. Dat kan ook nog achteraf in een echtscheidingsconvenant. Dan is de kans echter groot dat de partner die voordeel heeft bij de verevening van de pensioenrechten, dwars gaat liggen.

Hoe vul je je pensioengat op?

Gelukkig is er iets aan het pensioengat te doen. Als je er vroeg genoeg bij bent, is de kans het grootst dat je het gat nog kunt vullen. De meest eenvoudige en flexibele manier is om zelf te gaan sparen of beleggen. Je hoeft dan geen rekening te houden met regels rondom belastingaftrek. Je zult alleen vermogensrendementsheffing moeten betalen als je spaarpotje boven het vrijgestelde bedrag groeit.

Een andere mogelijkheid is een lijfrente. Dit kan in de vorm van een verzekering maar ook in de vorm van een bankspaarrekening. Als je pensioengat in de afgelopen zeven jaren is ontstaan, kun je je premie of inleg van je inkomsten aftrekken voor de inkomstenbelasting. Op de website van de belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel je mag aftrekken. Je moet er wel rekening mee houden dat je later, als je lijfrente gaat uitkeren, alsnog belasting betaalt over de uitkeringen.

 

Bron: http://www.andersopgelost.nl/nieuws/48-huwelijkse-voorwaarden-pensioenverevening-alimentatie