Pensioen afkopen

Het afkopen van pensioen houdt in dat je een bedrag in eens krijgt in plaats van periodieke uitkeringen na je pensioenleeftijd. Pensioen afkopen kan al plaatsvinden lang voordat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Afkoop gebeurt alleen voor kleine pensioenen. De reden is dat deze kleine pensioentjes relatief veel kosten met zich mee brengen.

Wie mag een pensioen afkopen?

Je kunt er zelf niet voor kiezen je pensioen af te kopen. Dat kan alleen je pensioenuitvoerder. Dat is je pensioenfonds of pensioenverzekeraar.

Wanneer mag pensioen afgekocht worden?

De pensioenuitvoerder mag niet zomaar helemaal zelf beslissen om je pensioen af te kopen. Daar zijn regels voor. Zo mag het jaarlijks uit te keren bedrag niet hoger zijn dan € 462,88 (2015). Verder moet je deelname aan de pensioenregeling gestopt zijn.

Eerst heb je zes maanden de tijd om waardeoverdracht aan te vragen. Dit kun je doen als je van werkgever verandert en daar in een nieuwe pensioenregeling komt. Je kunt dan je oude pensioen meenemen naar de nieuwe pensioenregeling. Als je waardeoverdracht hebt aangevraagd, mag de oude pensioenuitvoerder je pensioen niet afkopen.

De pensioenuitvoerder heeft tot twee jaar na het einde van je deelname aan de pensioenregeling de tijd om tot afkoop over te gaan. Ook als de uitkering van het kleine pensioen ingaat, mag de uitvoerder afkopen. Soms heeft hij daar je toestemming voor nodig, bijvoorbeeld als het pensioen van voor 2007 is.

Wat voor gevolgen heeft afkoop?

Als je pensioentje is afgekocht, ontvang je na je pensionering hier geen uitkering meer van. Maar ook je nabestaanden zullen geen nabestaandenpensioen ontvangen. Het bedrag is immers al uitgekeerd. Het uitgekeerde bedrag wordt gezien als inkomen. Je zult er dus inkomstenbelasting over moeten betalen. Door dit extra inkomen kan het gebeuren dat je in een hoger belastingtarief terechtkomt. Ook kunnen allerlei toeslagen lager worden.

Voor meer informatie kun je kijken op de website van de AFM.