Partnerpensioen

Wat is het doel van een partnerpensioen?

Als je een partner hebt, dan is de kans vrij groot dat jullie financiële zaken vervlochten zijn. Vroeger was het gebruikelijk dat de vrouw stopte met werken als er kinderen kwamen. Zij was dus voor haar levensonderhoud volledig afhankelijk van haar man. Als de man overleed, had zij niets meer. Daarvoor is het partnerpensioen bedoeld: als de pensioenopbouwer of -ontvanger overlijdt, krijgt de partner een uitkering.

Tegenwoordig zijn veel meer vrouwen financieel onafhankelijk. Toch kunnen partners vaak niet zonder elkaars inkomen. Denk bijvoorbeeeld aan de situatie waarin een stel gewend is aan een levensstijl gebaseerd op twee inkomens en ook nog drie kinderen heeft die allemaal gaan studeren. Als er een inkomen wegvalt door overlijden, zullen de achterblijvers het moeilijk krijgen. Ook hier is een partnerpensioen zeer welkom.

Wanneer krijg je een partnerpensioen?

Het partnerpensioen wordt vanaf het overlijden uitgekeerd aan de partner. Je hoeft dus niet te wachten tot jijzelf of de overledene de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. Als de overledene tot zijn dood werkte, is het vaak zelfs zo dat de hoogte van het partnerpensioen wordt bepaald alsof hij tot zijn pensionering onder dezelfde voorwaarden doorgewerkt heeft.

Hoeveel partnerpensioen krijg je?

Hoeveel partnerpensioen je krijgt, hangt af van de pensioenregeling van je partner. Vaak is het 70% van het ouderdomspensioen. Was je partner al met pensioen toen hij overleed, dan is het 70% van het pensioen dat hij ontving. Werkte hij nog, dan is het 70% van het pensioen dat hij zou krijgen als hij tot zijn pensionering door zou werken tegen hetzelfde salaris.

Opbouw of risicobasis

Partnerpensioen is er in twee varianten:

  • partnerpensioen op opbouwbasis
  • partnerpensioen op risicobasis

Bij opgebouwd partnerpensioen bouwt je partner een recht op. Hoe langer hij werkt, hoe meer partnerpensioen er opgebouwd wordt. Gaat hij ergens anders werken, dan blijft het opgebouwde potje gewoon staan.

Bij partnerpensioen op risicobasis werkt het anders: nu is het partnerpensioen verzekerd. Dat houdt in dat er alleen uitgekeerd zal worden zolang er premie betaald wordt. Stopt je partner met werken, dan stopt de premiebetaling en krijg jij niets als hij overlijdt. Bij een partnerpensioen op risicobasis krijg je dus alleen uitgekeerd als je partner overlijdt als hij nog in dienst is bij zijn werkgever.

Dat je geen partnerpensioen krijgt na pensionering, is voor veel mensen een probleem. Daarom kan dit opgelost worden door een deel van het ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen. Het ouderdomspensioen zal dan wel lager worden. Een andere optie is om zelf een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.