Opties – beleggen

Wat zijn opties?

Het woord optie is bij veel mensen wel bekend. Het betekent mogelijkheid, vrije keus. In beleggerstermen betekent het woord eigenlijk gewoon hetzelfde. Als je een optie koopt, dan koop je het recht om tegen een van tevoren vastgestelde prijs op of voor een bepaald moment iets te kopen of te verkopen. Meestal gaat hierbij dan om het kopen of verkopen van een aandelenpakket.

Je ziet in deze definitie dat er binnen een optie nogal wat verschillende mogelijkheden zijn. We zullen er twee behandelen: het verschil tussen call en put opties en het verschil tussen Amerikaanse en Europese opties.

Put en call opties

Als je een optie koopt, koop je het recht om iets te kopen of verkopen. Als je het recht koopt om op een later moment iets te kopen, dan wordt dat een call optie genoemd. Koop je het recht om iets te verkopen, dan is het een put optie. Een call optie kun je gebruiken als je verwacht dat de koers van de aandelen gaat stijgen.

Je koopt bijvoorbeeld het recht om over een jaar een aandeel in bedrijf A te kopen voor 1.000 euro. Als de koers stijgt naar 1.200 euro, dan kun jij het aandeel toch kopen voor 1.000 euro en heb je winst gemaakt. Daalt de koers echter, dan koop je het aandeel niet. Je hebt namelijk een recht gekocht, geen plicht. Je hoeft er geen gebruik van te maken. Andersom kun je een put optie gebruiken als je een koersdaling verwacht. Zo kost een optie je niet meer dan de prijs die je voor de optie zelf betaalt.

Amerikaans of Europees

Een ander onderscheid dat wordt gemaakt, is het verschil tussen Amerikaanse en Europese opties. Amerikaanse opties kunnen op elk moment tot het einde van de looptijd worden uitgeoefend. Het uitoefenen van een optie betekent dat je gebruik maakt van het recht om het onderliggende product te kopen of verkopen. Europese opties kun je alleen uitoefenen aan het einde van de looptijd, dus op een vast moment. Het is overigens niet zo dat Amerikaanse opties alleen in Amerika verhandeld worden en Europese alleen in Europa. Beide typen opties kun je op beide continenten aantreffen.

De waarde van een optie bepalen

Het bepalen van de waarde van een optie is niet eenvoudig. Er zijn dan ook verschillende modellen voor beschikbaar, zoals het model van Black & Scholes. Het gaat hier te ver om daar op in te gaan. Wat wel gezegd kan worden, is dat de waarde van een optie gelijk aan 0 is op het moment dat de uitoefenprijs van een call optie gelijk is aan de beurskoers van de onderliggende aandelen. Dat is ook logisch, want het maakt dan niet uit of je wel of geen optie hebt: je betaalt toch dezelfde prijs voor de aandelen. Kun je wel voordeel behalen door een optie te hebben, dan zal de optie ook een waarde hebben.