Opbouwpercentage

Wat is een opbouwpercentage

Opbouwpercentage is een term uit de pensioenwereld. Het wordt gebruikt als je een defined-benefitregeling hebt. Een defined-benefitregeling kan bijvoorbeeld een middelloonregeling zijn. Bij zo’n regeling staat vast hoeveel pensioen je opbouwt. Het opbouwpercentage geeft aan hoeveel pensioen je precies opbouwt. Het percentage wordt vermenigvuldigd met je pensioengrondslag. Het resulterende bedrag is je jaarlijkse pensioenopbouw.

Een voorbeeld

In je pensioenregeling staat dat je een middelloonregeling hebt met een opbouwpercentage van 1,875%. Je pensioengrondslag is 30.000 euro. Je jaarlijkse pensioenopbouw is dan gelijk aan 1,875% x 30.000 euro = 562,50 euro.

Stel dat je je leven lang, zeg 40 jaar, voor dit salaris werkt. Dan bouw je in totaal 40 x 562,50 euro = 22.500 euro aan pensioen op.

Verschillende opbouwpercentages

Het opbouwpercentage dat in je pensioenregeling staat, is het resultaat van afspraken tussen je werkgever en het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar. Bij het maken van deze afspraken zijn ze gebonden aan wettelijke regels, ze kunnen dus niet zonder meer elk percentage afspreken. Zo zit er een maximum aan het opbouwpercentage en mag er bovendien over het salaris boven de 100.000 euro geen pensioen opgebouwd worden.

Bij een middelloonregeling mag je in 2015 maximaal 1,875% ouderdomspensioen opbouwen, bij een eindloonregeling maximaal 1,657%. In 2014 was dit nog 2,15% voor de middelloonregeling en 1,9% voor de eindloonregeling. Bij de eindloonregeling is het maximale opbouwpercentage dus lager. Toch kunnen beide regelingen op hetzelfde pensioen uitkomen. Dit komt doordat bij de eindloonregeling het totale pensioen jaarlijks verhoogd wordt als het salaris stijgt. Bij de middelloonregeling wordt alleen de nieuwe opbouw hoger bij een hoger salaris.

Beschikbare premieregeling

Bij een beschikbare premieregeling bouw je geen percentage van je salaris als pensioen op, maar leg je alleen premie in. Deze premie is ook aan maxima gebonden. Dit ligt wat ingewikkelder dan bij de defined-benefitregelingen. Hier is het maximale premieprecentage onder andere afhankelijk van je leeftijd. Hoe ouder je bent, hoe meer premie je mag inleggen.