Middelloonregeling, wat is dat?

Pensioen opbouwen met een middelloonregeling

Stel je werkt voor een baas. Je baas gunt jou een financieel onbezorgde oude dag en wil je graag helpen een goed pensioen op te bouwen. Hij maakt daarover afspraken met een pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Hij spreekt af hoeveel premie hij afdraagt en wat jij daar later voor terugkrijgt. Met jou spreekt je baas af hoeveel van de premie jij zelf betaalt en hoeveel de baas bijdraagt.

Een van de mogelijkheden is, dat je een middelloonregeling krijgt. Bij een middelloonregeling wordt elk jaar gekeken hoeveel je verdient. Van je jaarsalaris wordt een bedrag afgetrokken, de zogenaamde franchise. Het overgebleven bedrag wordt vermenigvuldigd met een bepaald percentage, het opbouwpercentage. Het bedrag dat je zo hebt berekend, wordt toegevoegd aan je opgebouwde potje.

Middelloonregeling: een rekenvoorbeeld

Stel dat je bruto maandsalaris 2.500 euro is en je krijgt 8% vakantiegeld. De franchise is 10.000 euro en het opbouwpercentage 2,25%. In een jaar bouw je dan (2.500 x 12 x 1,08 – 10.000) x 2,25% op. Dit is gelijk aan 504 euro. Als je 40 jaar werkt voor hetzelfde salaris en als ook de franchise en het opbouwpercentage niet veranderen, dan bouw je in totaal 40 maal 504 euro op. Dat is 20.160 euro. Dit is het brutobedrag dat je na je pensionering jaarlijks krijgt uitgekeerd.

Om het voorbeeld eenvoudig te houden, is hier geen rekening gehouden met eventuele indexatie. Hierdoor kan het totale opgebouwde bedrag hoger worden. Ook is geen rekening gehouden met mogelijke verlaging van de pensioenopbouw als het slecht gaat met het pensioenfonds.

Waarom heet dit een middelloonregeling?

In het rekenvoorbeeld ging ik uit van een jaarlijks gelijkblijvend salaris. De meeste mensen zullen echter in de loop van hun carrière steeds meer gaan verdienen. Hierdoor wordt ook de pensioenopbouw elk jaar iets hoger. Doordat je pensioenopbouw elk jaar gerelateerd is aan het salaris dat je dan verdient, wordt je uiteindelijke pensioen ongeveer net zo hoog als wanneer je je hele werkzame leven een gelijk salaris zou verdienen, dat gelijk is aan het gemiddelde van al die verschillende jaarsalarissen.