Jaarruimte

Wat is jaarruimte

Jaarruimte is een term die de belastingdienst gebruikt om aan te geven dat je nog ruimte hebt om extra pensioen op te bouwen, waarbij je de betaalde premie kunt aftrekken van de belasting. Als je pensioen opbouwt, is het de bedoeling dat je daarmee voldoende inkomen bij elkaar spaart om na je pensionering verder te kunnen leven zoals je gewend bent. Sommige pensioenregelingen zijn echter niet zo ruim dat dat lukt. Dan kan het zijn dat er nog ruimte is om extra bij te sparen en de premies van de belasting af te trekken. Dit kan dus alleen als je onvoldoende pensioen opbouwt.

Hoe bereken je de jaarruimte

Je kunt je jaarruimte berekenen op de website van de belastingdienst, met behulp van de Rekenhulp Lijfrentepremie. Je kunt hem echter ook zelf berekenen. De formule voor 2014 is als volgt:

Jaarruimte = 15,5% x pensioengrondslag – 7,2 x factor A

De pensioengrondslag is gelijk aan je bruto jaarsalaris minus de franchise. De factor A krijg je jaarlijks van je pensioenfonds of pensioenverzekeraar. Omdat de fiscale regels rondom de pensioenopbouw regelmatig wijzigen, geldt voor 2015 alweer een andere formule:

Jaarruimte = 13,8% x pensioengrondslag – 6,5 x factor A

Om het eenvoudig te houden, zijn uit deze formules twee elementen weggelaten. Heb je vrijwillig extra premies betaald, dan moet je deze van de jaarruimte aftrekken.

Als je zelfstandig ondernemer bent, kan het zijn dat je ook voor je pensioen spaart door middel van een FOR (Fiscale Oudedagsreserve). Als je zo’n oudedagsreserve hebt, dan trek je de inleg die je daarin hebt gedaan, af van de jaarruimte.

Een rekenvoorbeeld

Stel dat je 50.000 euro per jaar verdient en de franchise is 12.000 (voorbeeldgetal). Als je factor A 760 euro is, dan is je jaarruimte in 2014 15,5% x (50.000-12.000) – 7,2 x 760 = 481. In 2015 is bij hetzelfde salaris, franchise en factor A de jaarruimte gelijk aan 304. Over 2014 kun je dus 481 euro aan premies voor extra pensioen aftrekken en over 2015 nog maar 304 euro.

Hoe gebruik je de jaarruimte

Als je jaarruimte hebt, kun je ervoor kiezen daar niets mee te doen. Je kunt immers ook zorgen dat je later voldoende inkomen hebt door op een gewone spaarrekening een extra potje bij elkaar te sparen. Ook kun je je geld in de aflossing van je hypotheek steken, zodat je later lagere woonlasten hebt en daardoor minder pensioen nodig hebt. Ook kun je je jaarruimte een beperkt aantal jaren bewaren. In de volgende jaren wordt je nog niet opgemaakte jaarruimte de reserveringsruimte genoemd.

Wil je wel gebruik maken van de jaarruimte, dan kun je dat op verschillende manieren doen:

In beide gevallen staat je geld vast en moet je er later een pensioen voor kopen. Je moet je houden aan de voorwaarden die de overheid daaraan stelt. Op het moment dat het geld beschikbaar komt voor je pensioen, kun je bij de meeste banken en verzekeraars er voor kiezen naar een ander te gaan en/of je keuze voor een verzekering of een spaarproduct te herzien. De ingelegde premies kun je van de belasting aftrekken tot de hoogte van je jaarruimte. Je moet er dan wel rekening mee houden dat op het moment dat je je pensioen gaat ontvangen, hier wel weer inkomstenbelasting over betaald moet worden.