Hypotheekrenteaftrek

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De meeste mensen die een eigen huis met een hypotheek hebben, zullen er gebruik van maken: de hypotheekrenteaftrek. Je betaalt rente over je hypotheek. Die rente mag je van je inkomen aftrekken voor de berekening van de inkomstenbelasting. Zo wordt er dus belasting geheven over een lager inkomen en heb je een financieel voordeeltje.

Als je rente aftrekt, moet je ook een bedrag bij je inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Dit bedrag is 0,75% van de WOZ-waarde voor woningen tussen 75.000 en 1.050.000 euro (2015). Dankzij de Wet Hillen hoef je echter niet meer bij je inkomen op te tellen dan je aan rente betaalt. Betaal je geen hypotheekrente omdat je geen hypotheek hebt, dan hoef je ook geen eigenwoningforfait bij je inkomen op te tellen.

Sommige mensen denken dat het voordelig is om een hypotheek te hebben, omdat je een deel van de rente terugkrijgt. Dat is echter niet zonder meer waar: je betaalt altijd meer rente dan je terugkrijgt. Het hebben van een hypotheek is pas voordelig als je na aftrek van de rente minder betaalt dan je op je spaarrekening of beleggingen ontvangt. Heb je alleen een spaarrekening met een lage rente, dan is het hebben van een hypotheek niet snel voordelig.

Het ontstaan van de hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is gelijktijdig met de inkomstenbelasting ingevoerd. De woning werd gezien als een bron van inkomsten. De inkomsten uit de woning, ofwel de huur die je jezelf betaalt door in je eigen woning te wonen, moesten als inkomen meegeteld worden. Daar staat tegenover dat de kosten van het hebben van de woning, de hypotheekrente, afgetrokken mochten worden.

Op dit moment is het systeem in grote lijnen nog hetzelfde, hoewel er wel steeds meer aan gewerkt wordt om de hypotheekrenteaftrek af te schaffen.

Veranderende regelgeving rond hypotheekrenteaftrek

Er wordt gezegd dat de hypotheekrenteaftrek de rijken bevoordeeld. Mensen met een hoog inkomen kunnen een duur huis kopen met een hoge hypotheek waarvan ze de rente tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting af kunnen trekken. Daarnaast kost de regeling de overheid gewoon erg veel geld.

Daarom wordt de regeling langzaam afgebouwd. Niet alle nieuwe hypotheken komen nog in aanmerking voor aftrek: een voorwaarde is dat de hypotheek minimaal annuïtair afgelost wordt. In de praktijk betekent dat, dat eigenlijk alleen de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek nog in aanmerking komen.

Bijleenregeling

Daarnaast mag niet altijd meer het volledige hypotheekbedrag afgetrokken worden. Verkoop je je woning met winst en koop je een nieuw, duurder huis? Dan mag je de rente alleen aftrekken over de prijs van de nieuwe woning minus de overwaarde van de oude woning. Gebruik je je overwaarde niet voor de financiering van je nieuwe huis maar neem je een volledige hypotheek? Dan kun je dus niet alle rente aftrekken.

Maximaal tarief

Een extra maatregel die genomen is om de hypotheekrenteaftrek te beperken, is dat het maximale belastingtarief waartegen je de rente kunt aftrekken, verlaagd wordt. Het hoogste belastingtarief is 52%. Vroeger kon je tegen dat tarief je rente aftrekken. Sinds 2014 is gaat dat tarief elk jaar 0,5% omlaag. In 2015 kun je dus nog maar tegen 51% aftrekken.

De regelingen veranderen regelmatig. Ben je van plan een woning te kopen, kijk dan eerst eens op de website van de overheid wat de laatste stand van zaken is.