Huurkoop

Wat is huurkoop?

Als je iets duurs wilt kopen, bijvoorbeeld een nieuwe auto, dan kan het zijn dat je de koopprijs niet in een keer kunt opbrengen. Je kunt er dan voor kiezen een lening af te sluiten. Een andere mogelijkheid is huurkoop. Je huurt dan als het ware de auto, maar als je alle vooraf afgesproken huurtermijnen hebt betaald, is de auto van jou. Je hebt hem dan gekocht. Kun je niet meer aan je betalingsverplichtingen voldoen, dan kan het zijn dat verkoper de auto terugneemt. Hij kan hem vervolgens aan een ander verkopen. Levert dat minder op dan wat jij nog verschuldigd was, dan moet je dat alsnog bijbetalen.

Bij huurkoop koop je dus iets, maar dat wordt pas je eigendom als je de aankoopprijs hebt afbetaald. Huurkoop is dus een soort lening met het aangeschafte product, bijvoorbeeld de auto, als onderpand.

Bij huurkoop onderteken je een contract waarin is vastgelegd wat de looptijd van de lening is, hoe hoog de rente is die je betaalt over de lening en hoeveel je periodiek moet aflossen. Ook staat er in wanneer jij de eigenaar van het onderpand wordt.

Waarom zou je huurkopen?

Huurkoop is een optie als je de keuze hebt tussen huren en kopen en je een lening nodig hebt om iets te kunnen kopen. Je krijgt meteen de beschikking over de auto of het huis, maar je bent nog niet de eigenaar, net als bij huren. Na betaling ben je echter wel eigenaar, net als bij kopen. Omdat de geldverstrekker een onderpand heeft, kan hij je een lager rentetarief in rekening brengen. Huurkoop kan dus goedkoper zijn dan lenen.

Voor- en nadelen van huurkoop

In het algemeen geldt dat eerst sparen en daarna pas spullen aanschaffen goedkoper is dan lenen om iets te kunnen kopen. Langdurig huren kan nog duurder uitvallen omdat je maandelijks blijft betalen, ook als je allang de waarde van de auto betaald hebt. Omdat huurkoop een tussenvorm van huren en kopen is, heeft het aantal voor- en nadelen:

Voordelen huurkoop

  • Na betaling van de laatste termijn ben je eigenaar.
  • Je blijft niet eindeloos huur betalen.
  • Rente, aflossing en looptijd staan vast.
  • De rente kan lager zijn dan bij een gewone lening doordat de verkoper een onderpand heeft.

Nadelen huurkoop

  • Als je de termijnen niet meer kunt betalen, kan de verkoper het gekochte terugvorderen. Eventueel blijf je met een schuld achter.
  • De rente kan hoger zijn dan bij een gewone lening. Je kunt moeilijker onderhandelen doordat je de lening niet bij een ander kunt afsluiten.
  • Zolang je nog niet alle termijnen hebt betaald, is het product niet jouw eigendom en mag je het dus niet verkopen.