Het pensioen vanaf 2023: beter of niet?

Hoe goed ben jij op de hoogte van het nieuwe pensioenstelsel? Niet? Je zult niet de enige zijn. Pensioenzaken staan nu eenmaal niet erg hoog op de agenda van veel mensen. Naar verwachting gaat het nieuwe stelsel per 1 januari 2023 in. Een belangrijke verandering zal zijn dat de zogenaamde beschikbare-premieregeling de norm wordt voor de opbouw van je pensioen. Nu is dat nog de middelloonregeling. Volg je nog waar dit over gaat? Zo niet, dan moet je vooral even verder lezen.

Defined benefit versus defined contribution

Om maar meteen even met vaktermen te gaan gooien: er zijn twee soorten pensioenregelingen, namelijk de defined benefit (DB) en de defined contribution (DC) regeling. Bij een DB-regeling staat vast hoeveel pensioen je uiteindelijk zult krijgen en bij een DC-regeling staat vast hoeveel premie jij en je werkgever betalen. Een voorbeeld van DB is de middelloonregeling en een voorbeeld van DC is de beschikbare-premieregeling.

Een middelloonregeling houdt in dat je bij pensionering een bepaald percentage, meestal 70%, van het gemiddelde loon krijgt dat je in je werkzame leven verdiende. Inmiddels al weer een hele tijd geleden kwam de eindloonregeling veel voor. Hierbij kregen gepensioneerden zelfs 70% van het laatstverdiende loon als pensioen. Wat een luxe! Welk bedrag je uiteindelijk krijgt staat dus vast. Het pensioenfonds moet dan maar zorgen dat het voldoende geld heeft om dat te kunnen betalen.

Bij een beschikbare-premieregeling wordt de premie in een pot gestort. Die pot wordt belegd. Dat kan met veel risico met een kans op een hoog rendement (maar ook kans op een hoog verlies) of met weinig risico, waarbij de kans op winst of verlies wat gematigder is. Als je met pensioen gaat, koopt je pensioenfonds van het totaal bij elkaar gespaarde en belegde bedrag een pensioenuitkering. Je weet dus niet van tevoren waar je aan toe bent, al het risico is voor jou.

Welke regeling is beter?

De vraag welke regeling je beter kunt hebben, is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het hangt van veel verschillende factoren af, die je deels ook nog eens niet kunt voorspellen. Als je helemaal niet van risico’s houdt, is een DB-regeling, dus bijvoorbeeld de middelloonregeling, ideaal. De laatste jaren is echter gebleken dat deze steeds duurder tot onbetaalbaar worden voor de pensioenfondsen. Een DC-regeling is leuk als je een gokje durft te wagen met je pensioengeld. Als het meezit, krijg je dan een leuke extraatje later. Maar als het tegenzit, krijg je minder.

Pensioenadviseur Aon houdt bij hoe de DC-regeling het doet ten opzichte van de DB-regeling. Het goede nieuws is: in het tweede en derde kwartaal van 2021 deed de DC-regeling het beter dan de DB-regeling. Dat wil zeggen dat het verwachte pensioen van mensen met een beschikbare-premieregeling harder steeg dan dat van mensen met bijvoorbeeld een middelloonregeling met dezelfde leeftijd en hetzelfde inkomen. Goede resultaten op de aandelenbeurzen en een stijgende rente waren de oorzaak. Het slechte nieuws is echter dat dit geen garanties geeft voor de toekomst. In het begin van 2022 zijn de aandelenkoersen lekker aan het dalen, dus die DC-regeling kan zomaar de winst weer inleveren.

Pensioen vanaf januari 2023

Of je in het nieuwe pensioenstelsel beter af bent, is dus niet zo goed te zeggen. Wat mij niet duidelijk is, is wat er met de oude aanspraken gebeurt. Blijft een bestaande middelloonregeling bestaan en ga je vanaf 1 januari 2023 op de nieuwe manier pensioen opbouwen of wordt alles overgezet? Eerlijk gezegd hoop ik op het eerste, dan heb je toch nog een beetje risicospreiding. De informatie die ik erover vind, vind ik niet erg duidelijk maar het lijkt er op dat het al opgebouwde pensioen overgezet wordt naar de nieuwe regeling. En daarmee is je zekere pensioen helaas verleden tijd.