Algemeen Pensioenfonds (APF)

Tot voor kort was het gebruikelijk dat een pensioenfonds voor een specifiek bedrijf of bedrijfstak werkte. Alle bedrijven die bij een pensioenfonds waren aangesloten, hadden iets gemeen in de werkzaamheden die ze deden. Daar is nu verandering in gekomen. Sinds 1 januari 2016 bestaat de mogelijkheid een Algemeen Pensioenfonds op te richten. Dit is een pensioenfonds dat niet verbonden is aan specifieke beroepsgroepen of bedrijven.

Belangrijkste kenmerken van het Algemeen Pensioenfonds

Een Algemeen Pensioenfonds (APF) kan het pensioen uitvoeren voor meerdere ongerelateerde bedrijven. Daarbij kan het gaan om de gebruikelijke pensioenregelingen: eindloon, middelloon of beschikbare premie. Wat bijzonder is, is dat een APF een scheiding kan aanbrengen tussen de vermogens van verschillende deelnemende bedrijven. Dit zogenaamde ringfencen is verboden voor gewone pensioenfondsen. Bij deze fondsen is het de bedoeling dat alle risico’s gedeeld worden. Bij een APF hoeft dit niet.

Waarom een APF?

Voor kleinere pensioenfondsen is het lastig om goede risicospreiding van de beleggingen te realiseren. Ook is het bij kleine deelnemersaantallen lastiger de levensverwachting van de deelnemers in te schatten. Hoe meer mensen er zijn, hoe beter hun levensverwachting bij het gemiddelde zal aansluiten. Daarom kunnen deze kleine pensioenfondsen nu opgaan in een grotere APF, om zo schaalvoordelen te behalen.

Welke Algemene Pensioenfondsen zijn er?

Het APF is nieuw verschijnsel, er zijn er dan ook nog niet veel. Voorbeelden van algemene pensioenfondsen zijn STAP van TKP (een dochteronderneming van Aegon), het Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (Achmea) en het Delta Lloyd APF. Het zijn dus vooral verzekeraars die een APF oprichten. Dat is niet zo vreemd want voor deze bedrijven is het een kans hun klantenkring flink uit te breiden. Bovendien hebben ze ruime ervaring met pensioenregelingen.

Gebruikte bronnen:
financieelactief.nl
http://actuaat.nl/wat-is-een-algemeen-pensioenfonds-apf/
eerstekamer.nl