Herverzekering: verzekeren voor verzekeraars

Wat is herverzekering?

Herverzekering is niets meer dan verzekeren voor verzekeraars. Als je niet van onverwachte grote uitgaven houdt, dan kun je verzekeringen afsluiten. Zo krijg je geld terug als je je nieuwe auto total-loss rijdt of als je huis afbrandt. Je draagt het risico over aan de verzekeringsmaatschappij. Doordat veel mensen dit doen, wordt het risico gespreid. De verzekeraar loopt dan wel het risico namens veel mensen, maar de kans dat er zich veel schades voordoen, is klein.

Het kan echter wel voorkomen dat er toevallig veel schades tegelijk worden gemeld, of dat er een heel grote schade is. Voor dit soort gevallen kan een verzekeringsmaatschappij zich verzekeren. Dit noemen we herverzekering. Een herverzekeringsmaatschappij is dus een verzekeraar voor verzekeraars. Als klant van de verzekeraar merk je hier overigens niets van: jij krijgt je uitkering door de verzekeraar zelf uitbetaald. Deze kan het alleen weer verhalen op een andere verzekeraar.

Herverzekeraars zijn meestal gespecialiseerd in het herverzekeren. Als particulier kun je dan ook niet bij ze terecht. Een paar grote herverzekeraars zijn Swiss Re, Münchener Rück en General Re.

Facultatieve herverzekering

Als een verzekeraar een groot gebouw verzekerd heeft, kan hij ervoor kiezen voor dit specifieke gebouw herverzekering af te sluiten. Er is dan sprake van facultatieve herverzekering. Verzekeraars doen dit omdat het bedrag dat ze in geval van schade moeten uitkeren, erg hoog kan worden. Door deze grote risico’s facultatief te herverzekeren is het toch verantwoord deze verzekering te accepteren.

Proportionele herverzekering

Een verzekeraar kan ervoor kiezen van elke verzekering die hij verkoopt, een vast percentage onder te brengen bij een herverzekeraar. Stel dat dat percentage 25% is. Als er dan een schade van 1.000 euro gemeld wordt, betaalt de verzekeraar zelf 750 euro en de herverzekeraar 250 euro. Op deze manier verkleint de verzekeraar zijn risico en kan hij meer verzekeringen verkopen. Deze manier van herverzekeren heet proportionele herverzekering.

Niet-proportionele herverzekering

Als de verzekeraar pas een beroep kan doen op de herverzekeraar als het schadebedrag van een schade boven een bepaalde grens uitkomt, is er sprake van niet-proportionele herverzekering. Het bedrag onder de grens heet het eigen behoud. Alles wat boven het eigen behoud uitkomt, wordt door de herverzekeraar vergoed.

Stop Loss herverzekering

Bij stop loss herverzekeren wordt gekeken naar de hoogte van de totale schadelast van de verzekeraar. Komt dit bedrag boven een bepaald percentage van de verdiende jaarpremie uit, dan zal de herverzekeraar de rest vergoeden. Bij deze manier van herverzekeren kan pas na afloop van een jaar bepaald worden hoeveel de herverzekeraar moet uitkeren. Het duurt immers enige tijd voor alle schades gemeld zijn en voor duidelijk is hoe hoog alle schades uit zullen vallen.