Gouden handdruk

Wat is een gouden handdruk?

Bij de term ‘gouden handdruk’ denk je al gauw aan directeuren die bakken vol geld meekrijgen als ze ontslagen worden omdat ze een fout hebben gemaakt. Maar ook jij kunt een gouden handdruk krijgen als je ontslagen wordt. Een gouden handdruk is namelijk niets anders dan een ontslagvergoeding. Als je buiten je eigen schuld ontslagen wordt, is het vrij gebruikelijk om iets mee te krijgen. Er zijn zelfs regels voor. Die worden de laatste jaren echter wel steeds soberder. Die handdruk is dus niet echt meer van goud. Toch kan het een hoognodig extraatje zijn: je inkomen valt weg dus alles wat je meekrijgt is welkom!

Wat kun je doen met een gouden handdruk?

Belastingdienst

Omdat een gouden handdruk gezien wordt als inkomen, moet je als eerste een deel afdragen aan de fiscus. Als je in de volgende jaren een aanzienlijk lager inkomen hebt, kan het zijn dat je door middeling toe te passen, geld van de belastingdienst terugkrijgt. Middelen houdt in dat over een totaal van drie jaren gekeken wordt hoeveel belasting je had moeten betalen als je inkomen gelijk verdeeld was over die periode.

Neem de situatie waarin je in het eerste jaar ruim boven de 52%-grens zit en je in de twee jaren daarna van een WW-uitkering moet rondkomen. Als je alle drie jaarinkomens optelt en deelt door 3, dan zit je in het eerste jaar misschien niet meer boven de 52%-grens en had je minder hoeven betalen. Als het verschil meer is dan 545 euro, dan krijg je het meerdere terug (zie ook de website van de belastingdienst voor de precieze regels).

Sparen of beleggen

Als je een gouden handdruk krijgt, staan de bedrijven voor je in de rij om er van alles mee te doen, zeker als het een aardig bedrag is. Het is goed om zelf eerst na te denken wat je wilt. Heb je al een nieuwe baan gevonden, of verwacht je die snel te krijgen, en heb je het geld eigenlijk niet nodig? Dan kun je het langdurig vastzetten of ermee beleggen om het te laten groeien. Heb je het geld hard nodig om rond te komen, zorg dan dat het direct beschikbaar blijft, bijvoorbeeld op een spaarrekening.

Extra pensioen

Een gouden handdruk wordt gezien als inkomen. Je jaarruimte wordt daardoor hoger. Je kunt dus een deel van je gouden handdruk in een bankspaarproduct of lijfrenteverzekering storten om je pensioen aan te vullen. Die storting kun je dan weer van de belasting aftrekken. Zo hoef je minder belasting te betalen over je gouden handdruk.

Voor 2014: Stamrecht-bv

Vroeger was het ook mogelijk je ontslagvergoeding in een stamrecht-bv te storten. Vervolgens kon je jezelf bijvoorbeeld maandelijks een bedrag overmaken. Zo stelde je het betalen van belasting uit. Valt je ontslagvergoeding in de hoogste belastingschijf? Door de uitbetaling uit te stellen kun je zorgen dat je in een lager tarief blijft. Helaas is deze mogelijkheid per 1 januari 2014 vervallen.