Franchise in de pensioenregeling

Wat is de franchise?

In het kader van je pensioenregeling wordt soms gesproken over de franchise. Wat is dat eigenlijk? De franchise is het deel van je salaris waarover je geen pensioen opbouwt. Over dit deel betaal je dan ook geen pensioenpremie. Stel dat je op jaarbasis €40.000 verdient. Bij een franchise van €11.000 (voorbeeldgetal) bouw je dan pensioen op over € 29.000 van je salaris. Als je opbouwpercentage gelijk is aan 1,75%, dan bouw je dus 1,75% maal €29.000 is €507,50 per jaar aan pensioen op. Als je 6% premie betaalt, dan betaal je 6% maal €29.000 is €1.740 per jaar aan pensioenpremie.

Waarom is er de franchise?

Bij de pensioenopbouw geldt als uitgangspunt dat je een bepaald inkomen nodig hebt na je pensionering. Dat kan bijvoorbeeld 70% van je gemiddelde salaris zijn. Omdat je echter een lager belastingpercentage betaalt als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, blijft er van het brutobedrag meer over. Daarom kun je ook wel wat minder opbouwen, is het idee. Om die reden wordt de franchise van je salaris afgetrokken voordat je pensioenopbouw berekend wordt.