Factor A

Wat is de factor A?

De factor A vind je op je jaarlijkse UPO. Misschien heb je je wel eens afgevraagd wat je er mee moet. Welnu, deze factor A heb je nodig om te kunnen bepalen of je een pensioengat hebt. Een pensioengat heb je als je minder pensioen opbouwt dan van de belastingdienst mag. De factor A zegt iets over hoeveel pensioen je opgebouwd hebt in het afgelopen jaar. Is dit minder dan volgens de fiscale regels mag, dan mag je voor extra pensioen sparen, bijvoorbeeld in een bankspaarregeling.

Wanneer heb je de factor A nodig?

Inleggen in een regeling om extra pensioen op te bouwen, mag natuurlijk altijd. Maar alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je het ingelegde bedrag aftrekken van je inkomen bij de bepaling van de hoeveelheid inkomstenbelasting die je moet betalen. De factor A heb je nodig als je wilt weten hoeveel van je inleg je mag aftrekken.

Hoe bereken je de factor A?

Hoe je de factor A berekent, is afhankelijk van het soort pensioenregeling dat je hebt. Er worden twee varianten onderscheiden:

  • Elk jaar wordt de uitkering die je bij elkaar gespaard hebt, verhoogd. Je weet nu dus al hoeveel pensioen je later krijgt.
  • Elk jaar wordt het kapitaal dat je bij elkaar hebt gespaard, verhoogd. Dit kapitaal wordt later omgezet in een uitkering. Je weet dus nu nog niet hoeveel je later krijgt.

Vaste opbouw

In het eerste geval, als je je uitkering bij elkaar spaart, is de formule voor de factor A als volgt:

opbouwpercentage x (pensioengevend salarisfranchise)

Dit geldt dus als je bijvoorbeeld een middelloonregeling hebt. De factor A is precies gelijk aan het bedrag dat je in een jaar opbouwt aan pensioen. Een voorbeeld: stel je verdient 50.000 euro per jaar, de franchise is 12.000 en het opbouwpercentage is 2,25%. De factor A is dan:

2,25%*(50.000-12.000) = 855 euro

Inleg van premie

Als je een beschikbare-premieregeling hebt, dan spaar je niet voor een vast bedrag aan uitkering, maar je inleg gaat in een grote pot. Als je met pensioen gaat, wordt die pot omgezet in een maandelijkse uitkering. Het is nu dus nog niet duidelijk hoeveel pensioen je precies hebt opgebouwd. Daarom is bij dit soort regelingen de factor A anders:

betaalde pensioenpremie x leeftijdsafhankelijke factor

Hoe ouder je bent, hoe lager de factor is. Als je jong bent, kan de premie die je hebt ingelegd nog heel lang beleggingsopbrengsten opleveren en daardoor aangroeien tot een groter bedrag. Als je al bijna met pensioen gaat, dan is die tijd er niet meer. Daarom is het uitgangspunt dat jonge mensen met dezelfde premie meer pensioen kunnen opbouwen.

Ook hier een voorbeeld: stel dat jij en je werkgever samen 5.000 euro aan pensioenpremie betalen. Als je 40 jaar oud bent, dan is de factor bijvoorbeeld 0,14. Je factor A is dan:

5.000×0,14 = 700 euro

En als ik dit nu te ingewikkeld vind?

Je hoeft de factor A niet zelf te berekenen. Hij staat jaarlijks op de UPO. Om te berekenen hoeveel extra pensioen je nog mag opbouwen met belastingaftrek, kun je terecht op de website van de belastingdienst.