Eindloonregeling: wat is dat?

De eindloonregeling kort uitgelegd

Veel mensen denken dat hun pensioen gelijk zal zijn aan 70% van hun laatstgenoten salaris. Tegenwoordig zal dat in veel gevallen niet meer zo zijn. Dat mensen het wel denken, heeft te maken met de eindloonregeling.

Bij de eindloonregeling is inderdaad het uitgangspunt dat je 70% van je laatste salaris als pensioen gaat krijgen. Het is daarbij wel zo dat je precies het juiste aantal jaren gewerkt moet hebben om op die 70% uit te komen. Je bouwt namelijk pensioen op over de jaren dat je werkt. Een ander uitgangspunt is dat je 40 jaar werkzaam bent en dus 40 jaar pensioen opbouwt. Je moet dan dus 70%/40 is 1,75% van je salaris aan pensioenopbouw hebben om op de 70% uit te komen.

Ieder jaar weer bouw je die 1,75% van je salaris op aan pensioen. Als je salaris stijgt, neemt het bedrag dat je in een jaar opbouwt, ook toe. Het leuke van een eindloonregeling is nu, dat het pensioen dat je in de jaren voor je salarisstijging opbouwde, wordt gecorrigeerd voor het hogere salaris. Er wordt als het ware gedaan alsof je vanaf het begin al dat hogere salaris verdiende.

Eindloonregeling: een rekenvoorbeeld

De jaarlijkse pensioenopbouw

Jaarlijks bouw je bijvoorbeeld 1,75% op. Dat betekent dat als je € 30.000 verdient na aftrek van de franchise, 1,75% x €30.000 is €525 aan pensioen opbouwt. Dit betekent dat als je slechts één jaar werkt, je later dat bedrag aan pensioen krijgt. Na 5 jaar werken voor dit salaris heb je 5 maal €525 is €2.625 opgebouwd. Werk je 40 jaar voor hetzelfde salaris, dan krijg je 40 maal €525 is €21.000.

Salarisverhoging

Na vijf jaar hard gewerkt te hebben, krijg je als dank een flinke salarisverhoging. Na aftrek van de franchise kom je uit op een jaarsalaris van € 40.000. Je jaarlijkse opbouw wordt nu 1,75% maal € 40.000 is €700. In de eerste vijf jaren had je al €2.650 opgebouwd. Op basis van het nieuwe salaris zou dat 5 maal €700 is €3.500 zijn geweest. Je pensioenopbouw uit de eerste 5 jaren wordt nu ook daadwerkelijk verhoogd tot €3.500! Als je tegen dit hogere salaris doorwerkt tot je er 40 jaar op hebt zitten, dan krijg je een pensioen van 40 maal €700 is €28.000.

Middelloonregeling

Je kunt deze pensioenopbouw vergelijken met wat je gekregen zou hebben als je een middelloonregeling had gehad. In dat geval zou de pensioenopbouw van de eerste 5 jaren niet verhoogd zijn na de salarisstijging. Je zou dan 5 maal €525 plus 35 maal €700 is gelijk aan €27.125 hebben gekregen. Je ziet dat dit duidelijk lager is.

Wat ging er mis met de eindloonregeling?

In het rekenvoorbeeld zag je dat een eindloonregeling gunstiger is voor jou als toekomstig gepensioneerde dan de middelloonregeling. Waarom bieden werkgevers die regeling dan zo goed als niet meer aan? Daar is een eenvoudige verklaring voor: de kosten. Zoals je zag, neemt je pensioenopbouw uit het verleden toe als je salaris omhoog gaat. Je werkgever komt dus voor hoge kosten te staan door het met terugwerkende kracht verhogen van je pensioen.

Tel daarbij op dat mensen steeds langer leven, waardoor het pensioenfonds meer premie nodig heeft om voldoende geld te verzamelen om jou je pensioen te kunnen uitbetalen. Dan begrijp je dat deze vorm van pensioen voor jou wel gunstig is, maar voor je werkgever en pensioenfonds niet. Vaak is daarom overgestapt op de goedkopere middelloonregeling.