Depositogarantiestelsel

Wat is het depositogarantiestelsel?

Als je je spaargeld aan een bank toevertrouwt, dan ga je ervan uit dat het daar veilig is. Je rekent erop dat als je je geld nodig hebt, dat je het dan kunt krijgen. Net als mensen hebben banken echter ook wel eens moeite om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Hoewel het niet vaak voorkomt, kunnen banken failliet gaan. Om te voorkomen dat alle spaarders hun geld dan kwijt zijn, is het depositogarantiestelsel in het leven geroepen.

Als een bank failliet gaat, krijg jij als spaarder je geld terug dankzij het depositogarantiestelsel. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo is er een maximumbedrag dat je terug kunt krijgen. Bovendien geldt het stelsel niet voor alle producten. Voor je ergens (veel) geld neerzet, is het dus altijd verstandig even te controleren of je geld onder het depositogarantiestelsel valt.

Wanneer kom je in aanmerking?

Onder normale omstandigheden komen alle particulieren in principe in aanmerking voor een vergoeding als hun bank niet meer kan betalen. Er is een kleine groep particulieren uitgesloten. Als je exact wilt weten welke groep dat is, dan kun je dat opzoeken bij DNB.

De bank moet natuurlijk wel deelnemen aan het depositogarantiestelsel. Alle banken die een vergunning van De Nederlandsche Bank hebben om bank te mogen zijn, vallen er in ieder geval onder.

Een derde voorwaarde is dat het product dat je bij een bank hebt (bijvoorbeeld een spaarrekening of een betaalrekening), onder het stelsel valt. Spaarrekeningen en betaalrekeningen vallen onder het depositogarantiestelsel, net als spaardeposito’s. Als je je geld gaat beleggen, valt het niet onder het depositogarantiestelsel.

Hoeveel krijg je terug?

Als je meer dan 100.000 euro bij één bepaalde bank hebt staan, dan krijg je alles boven dat bedrag niet terug. Lange tijd gold de regel dan je maximaal 20.000 euro vergoed kreeg, plus 90% van de volgende 20.000 euro. Als je 40.000 euro bij een bank had staan, kon je dus maximaal 2.000 euro kwijtraken. In 2008 is dit bedrag verhoogd tot 100.000 euro.

Het is goed om te weten dat als je meerdere rekeningen hebt bij één bank, dit maximum voor het totaal van die rekeningen geldt. Je krijgt dus nooit meer dan 100.000 euro vergoed als één bank failliet gaat. Sommige banken opereren onder verschillende namen. Ook dan wordt het tegoed bij de verschillende onderdelen van dezelfde bank bij elkaar opgeteld. Heb je bijvoorbeeld een rekening bij ABN AMRO en bij MoneyYou, dan telt dat als één bank. Heb je bij beide banken meer dan 100.000 euro staan, dan krijg je toch maar één keer 100.000 euro terug als beide failliet gaan.

Heb je een en/of-rekening, dan geldt het maximum voor beide personen apart. Je krijgt dan dus samen tot 200.000 euro terug.

Wie betaalt het depositogarantiestelsel?

Als de bank niet zelf kan betalen, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. Dit geld wordt opgebracht door de overige deelnemende banken. De Nederlandsche Bank zorgt dat het bij de juiste personen terechtkomt.

Bron: http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/de-consument-en-toezicht/depositogarantiestelsel/