Drie pijlers van het pensioen: de tweede pijler

De drie pijlers van het pensioen

Pensioen is voor veel mensen ingewikkeld. Om het extra moeilijk te maken, bouwen we niet gewoon pensioen op, maar zijn er drie pijlers. Elk van de pijlers is een andere manier van pensioen opbouwen en kent zijn eigen regels en voorwaarden. Niet iedereen zal pensioen opbouwen in elk van de drie pijlers. Om meer zicht te krijgen op je eigen pensioenopbouw, is het goed om te weten wat de drie pijlers inhouden. Vooral de tweede pijler is voor veel mensen van belang.

De tweede pijler

De tweede pijler van het pensioen is het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Dit wordt ook wel het aanvullend pensioen genoemd. Het is een aanvulling op het pensioen uit de eerste pijler. Als je werkgever een pensioenregeling aanbiedt, moet je daaraan meedoen. Je hebt dus geen keuze of en hoe je pensioen opbouwt. De enige keuze die je eventueel hebt is de keuzeruimte die je pensioenregeling biedt. Het komt bijvoorbeeld voor dat je tot een bepaald salaris een middelloonregeling hebt, terwijl je daarboven kunt kiezen tussen een middelloonregeling en een beschikbare premieregeling. Een andere mogelijke keuze is hoe risicovol je wilt beleggen, als je een beschikbare premieregeling hebt.

Het doel van pensioenopbouw is om later, als je niet meer kunt werken, toch een inkomen te hebben. De beste tijd om voor dat inkomen te sparen, is als je werkt en dus wel inkomen hebt. Daarom bouw je pensioen op via je werkgever. Je werkgever sluit een contract af met een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar en jij moet daar aan deelnemen. Je premie wordt automatisch ingehouden van je salaris, je hebt er dus geen omkijken naar.

Het gevaar van dit gemak is wel dat mensen vaak geen idee hebben hoeveel pensioen ze later zullen krijgen. Om te weten of het genoeg zal zijn, is het goed je jaarlijkse UPO goed te bestuderen. Daarin kun je lezen hoeveel je in de tweede pijler opgebouwd hebt, hoeveel je later krijgt als je doorwerkt tot je pensionering en ook waar je eventuele nabestaanden aan toe zijn als jij er niet meer bent.

De eerste en derde pijler

De eerste pijler bestaat uit de AOW. In principe krijgt iedereen AOW vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is prettig dat je later een inkomen krijgt zonder er iets voor te hoeven doen. De hoogte van de AOW zal voor veel mensen echter niet voldoende zijn om te kunnen blijven zoals ze gewend waren. Daarom is het goed dat er meer mogelijkheden zijn om pensioen op te bouwen.

De derde pijler van het pensioen is bedoeld voor mensen die in de tweede pijler geen of onvoldoende pensioen opbouwen. Heb je inkomen maar bouw je minder pensioen op dan volgens de fiscale regels mag, dan kun je in de derde pijler zelf extra pensioen opbouwen.