Drie pijlers van het pensioen: de eerste pijler

De drie pijlers van het pensioen

In Nederland is de pensioenopbouw verdeeld over drie categorieën: de drie pijlers. Elke pijler heeft zijn eigen regels en voorwaarden. Het doel van alle pijlers samen is dat je een pensioen opbouwt dat hoog genoeg is om te blijven leven zoals je deed voor je met pensioen ging. De eerste pijler zorgt voor de basis, de tweede pijler zorgt voor een aanvulling en de derde pijler kan die aanvulling nog wat verder aanvullen.

De eerste pijler

Wie kent de discussies over de AOW-leeftijd niet. Er komen steeds meer ouderen en die worden ook nog eens ouder, waardoor de AOW steeds duurder wordt. De oplossing die daar nu voor wordt toegepast, is het verhogen van de leeftijd waarop je voor het eerst AOW krijgt. Dat stuit op veel verzet bij de bevolking. Dat is ook logisch, want de AOW (Algemene OuderdomsWet) is de eerste pijler van het pensioen.

De eerste pijler is de basis van ons pensioen. Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt AOW. De enige voorwaarde is dat je in de vijftig jaar voor je de AOW-leeftijd bereikt, in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Voor elk jaar krijg je 2%. Als je dus je hele leven in Nederland woont, krijgt je de volledige AOW. Ga je een paar jaar naar het buitenland, dan krijg je minder. De AOW wordt door de Sociale Verzekeringsbank uitbetaald. Op de website van de SVB kun je dan ook precies nazoeken wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor AOW.

Je hoeft dus niet gewerkt te hebben, om AOW te ontvangen. Ook mag je best een overvolle spaarpot en een duur huis hebben. Zo krijgt bijvoorbeeld prinses Beatrix ook gewoon AOW. Je hoeft er dus echt niks anders voor te doen dan op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Daarom is het de eerste pijler: het is voor iedereen.

Wat je natuurlijk wel moet doen om AOW te krijgen, is de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Jarenlang was dat 65. Tegenwoordig is die leeftijd iets hoger wordt hij jaarlijks verder verhoogd tot 67 jaar. Je kunt jouw AOW-leeftijd berekenen op de website van de overheid. Je kunt hier echter geen zekerheid aan ontlenen: als het aan het kabinet ligt, gaat de leeftijd nog sneller omhoog.

De tweede en derde pijler

De eerste pijler zou de eerste pijler niet zijn als er niet nog meer pijlers waren. Omdat de AOW geen vetpot is voor de meeste mensen, kun je ook nog pensioen opbouwen in de tweede en derde pijler. De tweede pijler betreft het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. De derde pijler gaat over het pensioen dat je daarnaast nog zelf opbouwt.