De actuaris, wat is dat nu eigenlijk?

Een heel enkele keer komt er wel eens een actuaris op televisie. Dat is dan meestal als het over pensioenen gaat. Nu is het beroep van actuaris niet bepaald een beroep dat bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Toch zijn ze van groot belang voor pensioenfondsen en verzekeraars. Ze zorgen er namelijk voor dat het fonds of de verzekeraar genoeg geld in kas heeft om te kunnen uitkeren. Dat doen ze niet alleen door de juiste premies te berekenen, maar ook door allerlei risico’s zo goed mogelijk in te schatten.

Wat doet een actuaris?

Waarschijnlijk de meest bekende taak van een actuaris is het berekenen van premies. Niet alleen voor pensioenen, maar ook voor levens- en schadeverzekeringen. Daarbij kijken ze naar de verwachting van hoeveel er uitgekeerd moet worden. Bij schadeverzekeringen gaat het dan bijvoorbeeld om de kans dat je schade aan je auto krijgt en hoe groot die schade zal zijn. Bij pensioenen gaat het om het aantal jaren dat je na je pensioendatum nog leeft.

Een tweede belangrijke taak is het vaststellen van de voorzieningen die de verzekeraar nodig heeft. Van sommige uitkeringen weet je dat ze periodiek gaan plaatsvinden en hoe groot ze zijn, maar niet hoe lang ze zullen duren. Van andere uitkeringen weet je niet of en wanneer ze komen en hoe groot ze zullen zijn. Toch weten actuarissen een inschatting te maken van de toekomstige uitkeringen die gedaan moeten worden. Op basis daarvan weet de verzekeraar of hij voldoende geld beschikbaar heeft.

Een actuaris wordt ook steeds meer ingezet als risicomanager. Welke risico’s loopt de verzekeraar en hoe kan hij deze afdekken? Hierbij zal de actuaris de risico’s ook moeten kunnen kwantificeren, ofwel er een prijskaartje aan hangen.

Waar werkt een actuaris?

Actuarissen werken bij pensioenfondsen en verzekeraars. Daarnaast vind je ze bij De Nederlandsche Bank en bij softwarebedrijven die programmatuur voor verzekeraars maken. Verzekeraars worden gecontroleerd door certificerende actuarissen. Deze werken bij grote kantoren als EY en PWC. Ook zijn er kleinere adviesbureaus die actuarissen in dienst hebben en deze vervolgens laten inhuren door de grotere bedrijven.

Hoe word je actuaris?

Er zijn verschillende manieren om actuaris te worden. Je kunt er een universitaire studie voor volgen, bijvoorbeeld aan de UvA in Amsterdam of in Tilburg. Ook kun je een traject volgen bij het Actuarieel Instituut. Deze opleiding is erop gericht dat je hem volgt naast een fulltime baan. Ook de universitaire variant kun je naast een baan doen, dan volg je de opleiding in deeltijd. Om in aanmerking te komen voor de titel AAG (Actuaris Actuarieel Genootschap, de beroepsvereniging van actuarissen), moet je dan nog wel een extra jaar na je master-opleiding volgen.