Beschikbare premieregeling

Wat is een beschikbare premieregeling?

Een beschikbare premieregeling is een zogenaamde premieovereenkomst. Een beschikbare premieregeling heb je als je premie betaalt voor je pensioenregeling en daarmee een kapitaal opbouwt. Met dat kapitaal wordt later, als je met pensioen gaat, een reeks pensioenuitkeringen aangekocht. De hoogte van die uitkeringen weet je dus pas als je echt met pensioen gaat. Tot die tijd kan je pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel een schatting maken van het bedrag dat je gaat krijgen, maar zeker is het nog niet. Belangrijkste kenmerk van de beschikbare premieregeling is dus dat er een premie beschikbaar is die gebruikt wordt om later een pensioen mee aan te kopen.

Hoe werkt een beschikbare premieregeling?

Als je een beschikbare premieregeling hebt, betaal je, via je werkgever, pensioenpremies aan het pensioenfonds of de verzekeraar. Deze premies worden belegd. In de periode dat je werkt en dus premies betaalt, moeten deze premies groeien tot een bedrag dat na je pensionering omgezet wordt in een reeks maandelijkse uitkeringen. Deze uitkeringen moeten hoog genoeg zijn om van te kunnen leven.

Als je met pensioen gaat, gaat het pensioenfonds rekenen. Je hebt bijvoorbeeld 100.000 euro in je potje zitten. Hoeveel pensioen ontvang je dan elke maand tot aan je dood? Om dit te berekenen, houdt het fonds onder andere rekening met je leeftijd op het moment van pensionering, hoe hoog de rente op dat moment is en of je een partner hebt die na je dood een partnerpensioen zal krijgen. De hoogte van je pensioen hangt dus van zoveel factoren af, dat het niet eenvoudig is zelf uit te rekenen wat je zult krijgen.

De hoogte van je pensioen hangt dus grofweg van twee dingen af:

  • Hoe goed zijn de beleggingsresultaten in de periode voor je pensionering? Ofwel, hoe hard groeien jouw premies aan tot een mooi kapitaal?
  • Hoe zijn de omstandigheden op het moment van pensionering?

De onzekerheid over de hoogte van je pensioen is volledig voor jouw rekening. Je werkgever daarentegen heeft het beter voor elkaar: hij weet precies hoeveel hij elke maand moet betalen voor jouw pensioen. Het maakt niet uit of de beleggingsresultaten goed of slecht zijn. Met hem is een premie afgesproken en als hij die betaalt, is hij verder overal vanaf.