Bedrijfstakpensioenfonds

Als werknemer heb je geen keuze als het om pensioenfondsen gaat. Je zit vast aan het pensioenfonds waar je werkgever bij aangesloten is. Je werkgever heeft echter ook geen volledige vrijheid: het kan zijn dat deze verplicht bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten moet zijn.

Een bedrijfstakpensioenfonds verzorgt de pensioenen voor alle bedrijven die onder een bepaalde bedrijfstak vallen. Dat kan bijvoorbeeld de detailhandel zijn (het bedrijfstakpensioenfonds voor de detailhandel) of schoonmaakbedrijven (bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak- en glazenwassersbedrijf). Een schoonmaakbedrijf kan er niet zonder meer voor kiezen zich bij een ander pensioenfonds aan te sluiten of een eigen pensioenfonds op te richten.

Dispensatie

Het is wel mogelijk om vrijstelling te krijgen van de verplichting om deel te nemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Een reden om deze dispensatie te krijgen kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijfstakpensioenfonds onvoldoende beleggingsrendement behaalt. Deelnemers kunnen dan beter af zijn in een pensioenfonds dat wel goede resultaten kan behalen. Ook als twee bedrijven samengaan en een van de twee had al een eigen regeling, dan mag het nieuwe bedrijf de bestaande regeling behouden.

Gelijkwaardigheidstoets

Als de werkgever een eigen pensioenregeling heeft, wordt elke vijf jaar opnieuw bekeken of deze regeling actuarieel gelijkwaardig is aan de regeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Zo moet gewaarborgd worden dat deelnemers in de pensioenregeling niet slechter af zijn als vrijstelling wordt verleend. De eigen pensioenregeling moet ook financieel gelijkwaardig zijn.

Voor- en nadelen van het bedrijfstakpensioenfonds

Het grootste voordeel van deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds is dat er veel bedrijven en daarmee veel deelnemers bij zijn aangesloten. Zo worden risico’s en kosten gedeeld. Daar staat het nadeel tegenover dat de werkgever geen keuze heeft waar hij zich aansluit. Dit betekent ook dat er weinig maatwerk mogelijk is.