Bedrijfspensioenfonds of ondernemingspensioenfonds

Als je werkt, bouw je meestal pensioen op via je werkgever. Soms is je werkgever verplicht aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. In andere gevallen kan de werkgever zelf kiezen of hij een pensioenverzekering afsluit voor de werknemers of dat hij een eigen pensioenfonds opricht. Heeft een bedrijf een eigen pensioenfonds, dan heet dat een bedrijfspensioenfonds of een ondernemingspensioenfonds.

Wat is een bedrijfspensioenfonds?

Een pensioenfonds int de premies van de deelnemers en verzorgt na de pensioendatum de pensioenuitkeringen. In de tussentijd probeert het pensioenfonds de ingelegde premies zo veel mogelijk te laten groeien, door ze op de juiste manier te beleggen. Een pensioenfonds doet dit vaak voor meerdere bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld een groep bedrijven zijn die in dezelfde bedrijfstak of sector werkt. Een voorbeeld hiervan is ABP, het pensioenfonds voor mensen die werken bij de overheid of in het onderwijs. Een bedrijfspensioenfonds is specifiek voor één bedrijf opgericht. Een voorbeeld is het Philips Pensioenfonds.

Waarom een bedrijfspensioenfonds?

Een bedrijfspensioenfonds biedt de werkgever de mogelijkheid het pensioen precies zo te regelen als ze zelf willen. Het geeft veel flexibiliteit. Als het pensioen ingezet wordt als secundaire arbeidsvoorwaarde waarmee werknemers gelokt en vastgehouden worden, dan helpt een bedrijfspensioenfonds daarbij.

Waarom geen bedrijfspensioenfonds?

Bij de opbouw van pensioen staan de wet van de grote aantallen en het werken op lange termijn centraal. De lange termijn heb je nodig om goede beleggingsresultaten te behalen. Zoals de laatste jaren wel weer duidelijk is geworden, kunnen de beurskoersen zomaar flink omlaag gaan. Heb je maar een korte periode om te beleggen, dan kun je pech hebben. Een bedrijf moet dan ook het vooruitzicht hebben om nog lang te blijven bestaan, anders heeft het geen zin een bedrijfspensioenfonds te starten.

Verder moet het bedrijf een voldoende groot aantal werknemers hebben. Een van de dingen die belangrijk zijn bij het bepalen van de hoogte van je pensioenpremie, is de levensverwachting. Bij de berekening van de premie wordt ervan uitgegaan dat je een bepaalde leeftijd gaat bereiken. Nu zal bijna niemand precies die leeftijd bereiken. Sommige mensen worden veel ouder, anderen sterven jong. Samen bereiken ze echter gemiddeld wel die voorspelde leeftijd. Maar alleen als er voldoende deelnemers zijn. Kijk je naar de werkelijke gemiddelde leeftijd bij overlijden van willekeurige groepen van tien mensen, dan zal dit veel meer variëren dan wanneer je kijkt naar groepen van 100, 1.000 of zelfs 10.000 mensen.

Wat is jouw invloed?

Als werknemer heb je niet zo veel invloed op waar je werkgever het pensioen onderbrengt. Hooguit kun je kiezen voor een werkgever die het doet op een manier die jou bevalt. Als je die keuze hebt, tenminste. Als het pensioenfonds van je werkgever een deelnemersraad heeft, kunnen deelnemers via die weg het bestuur van het pensioenfonds adviseren.