Banksparen

Wat is banksparen?

Banksparen is ontstaan als alternatief voor verzekeren. Je opent een spaarrekening bij een bank en daar stort je geld op. Deze rekening is geblokkeerd, je kunt het gespaarde bedrag alleen gebruiken voor het doel waarvoor de rekening is geopend. Het voordeel daarbij is dat je er geen vermogensrendementsheffing over hoeft te betalen. Soms kun je het geld wel eerder opnemen, maar dan wel tegen hele hoge kosten.

Waarvoor kun je banksparen?

Banksparen kun je doen voor verschillende doeleinden. De twee belangrijkste zijn:

  • als aanvulling op je pensioen
  • voor je hypotheek

Banksparen kun je doen in plaats van verzekeren. Voordeel is dan dat je niet geconfronteerd wordt met onduidelijke kosten. Je betaalt alleen vaak kosten voor het afsluiten van de rekening, maar niet meer tussentijds. Nadeel kan zijn dat je geen uitkering bij overlijden krijgt, bij verzekeringsproducten zit vaak wel een overlijdensrisicodekking inbegrepen. Je kunt natuurlijk wel altijd een aparte overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Pensioen

Als je bij je werkgever niet voldoende pensioen opbouwt, kun je zelf extra pensioen opbouwen. Een van de mogelijkheden is dat te doen op een bankspaarrekening. Je bent dan zelf vrij om te bepalen hoeveel je inlegt en wanneer. Bij sommige banken kun je er ook voor kiezen je inleg te beleggen of tegen een iets hogere rente in deposito’s te stoppen.

Als je het geld eenmaal op de rekening hebt gestort, kun je het er in principe niet meer vanaf halen. Je kunt het alleen gebruiken om later een pensioen voor te kopen. Dat kan ook weer via een bankspaarconstructie, of in de vorm van een lijfrente. Je moet je daarbij houden aan de regels die de overheid heeft vastgesteld.

Kies je voor een lijfrente dan kies je voor een verzekering. Dat betekent dat je uitkeringen kunt krijgen tot je overlijdt. Ga je vroeg dood, dan krijg je dus niet veel, word je heel oud, dan moet de verzekeraar lang doorbetalen. Het risico dat er meer uitgekeerd moet worden dan verwacht, is voor de verzekeraar. Het totaal uitgekeerde bedrag staat dus niet vooraf vast.

Kies je voor uitkeringen via banksparen, dan liggen de hoogte van de uitkeringen en de looptijd vast. Als je eerder overlijdt, gaat het restant naar je erfgenamen. Word je ouder, dan stoppen de uitkeringen op het afgesproken moment. Je krijgt dus precies uitgekeerd wat je gespaard hebt.

Als je jaarruimte of reserveringsruimte hebt, kun je de ingelegde premies van de belasting aftrekken. Wel moet je dan later, als je de uitkeringen ontvangt, alsnog belasting daarover betalen.

Hypotheek

Je kunt ook banksparen om je hypotheek af te kunnen lossen aan het einde van de looptijd. Je hebt dan een bankspaarhypotheek. Dit werkt net als een gewone spaarhypotheek, alleen betaal je geen kosten. Je betaalt maandelijks je premie en als de looptijd van de hypotheek voorbij is, zou er genoeg geld in de pot moeten zitten om de hypotheek af te lossen.

Als je na 1 januari 2013 een bankspaarhypotheek afsluit, dan kun je niet profiteren van hypotheekrenteaftrek. Had je al eerder zo’n hypotheek, dan kun je de rente nog wel aftrekken.