Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat je inkomen hebt als je niet meer kunt werken. Als je langdurig ziek bent, kun je niet werken. Als je een eigen bedrijf hebt, verdien je dan ook niets. Je uitgaven gaan echter gewoon door, worden misschien wel hoger dan eerder omdat je ook medische uitgaven hebt. Om te zorgen dat je dan toch alles kunt blijven betalen, kun je natuurlijk flink sparen, zodat je een buffer hebt. Als je echter blijvend arbeidsongeschikt wordt, heb je een wel heel hoge buffer nodig. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering geeft dan meer zekerheid.

Voor wie is de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Werknemers

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is alleen nuttig voor mensen die niet in loondienst werken. Ben je in dienst bij een bedrijf, dan val je onder de wettelijke regelingen. De eerste twee jaar van je ziekte krijg je doorbetaald door je werkgever. Daarna kom je in de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Afhankelijk van hoeveel je nog kunt werken, krijg je een WGA-uitkering of een IVA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en IVA voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Als je een WGA-uitkering krijgt, is het dus de bedoeling dat je weer aan het werk gaat. Zit je in de IVA, dan is de kans daarop heel klein.

De uitkering zal wel lager zijn dan het loon dat je gewend was. Daarom kan het handig zijn om bijvoorbeeld bij je hypotheek een woonlastenverzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit als je inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid en is specifiek bedoeld om je hypotheeklasten te kunnen blijven dragen. Je hoeft dan niet meteen te verhuizen als je niet meer kunt werken.

Zelfstandigen

Ben je zelfstandige, dan gelden deze regels niet voor jou. Je zult zelf moeten zorgen voor een uitkering als je niet kunt werken. Daarvoor kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Hoe kun je de kosten beperken?

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn meestal vrij duur. Je kunt er wel zelf iets aan doen om de kosten zoveel mogelijk te beperken:

  • Neem een lange wachttijd. Als de verzekering pas na een aantal maanden gaat uitkeren, is hij goedkoper dan wanneer bij ziekte direct wordt uitgekeerd.
  • Beperk het verzekerde bedrag. Je verdient nu misschien goed. Maar als je ziek bent, ben je dan bereid met minder genoegen te nemen? Misschien heb je een aardige buffer opgebouwd en kun je met minder inkomen toe. Hoe lager het bedrag dat de verzekering uitkeert, hoe goedkoper het zal zijn.
  • Beperk de duur van de verzekering. Een AOV voor onbepaalde tijd zal duurder zijn dan een verzekering die bijvoorbeeld maximaal vijf jaar uitkeert, of tot je 60 wordt. Misschien denk je op een of andere manier weer inkomen te kunnen krijgen binnen die tijd. Of heb je voldoende geld op de bank om het vanaf je 60e tot je pensioen uit te zingen.
  • Neem de tijd om een goede deal te vinden. Let daarbij niet alleen op de prijs, maar ook op wat je er voor krijgt. Je kunt wel weinig betalen, maar als je vervolgens niet kunt rondkomen van je uitkering, dan heb je alsnog een probleem. Zoek bijvoorbeeld naar een collectief waarbij je je kunt aansluiten. Collectieven krijgen vaak korting.